Pracodawca ponosząc podpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy jest obowiązany do utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 237(11) § 1. Kodeksu Pracy każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 100 pracowników jest zobowiązany utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzącą doradcze i kontrolne czynności w zakresie BHP.

W przypadku zatrudnienia do 100 pracowników, pracodawca może powierzyć zadania służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjalistom spoza zakładu pracy – nawiązać stałą współpracę z firmą zewnętrzną.

W firmie, gdzie stan zatrudnienia nie przekracza 10 pracowników ( 20 pracowników – przy trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), pracodawca posiadający przeszkolenie do wykonania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby.

Obowiązki służby BHP to między innymi:

  • Prowadzenie szkoleń BHP
  • Analiza ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
  • Przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  • Wykonywanie okresowych analiz stanu BHP oraz przedstawianie zaleceń niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy
  • Pomoc w przygotowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów pracy, ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP.
  • Dbanie o terminowe wykonywanie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
  • Udział w postępowaniach powypadkowych
  • Prowadzenie rejestrów chorób zawodowych oraz rejestry wypadków przy pracy.
  • Branie udziału w pracach komisji BHP.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.