Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Po stronie Pracodawcy jest również informowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzykiem zawodowym określamy  prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. (PN-N-18001:2004)

W ramach obowiązku Pracodawcy badania ryzyka zawodowego, należy sporządzić dokumentację - Ocenę ryzyka zawodowego, która powinna zostać wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników czy też rodzaju wykonywanej pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego należy sporządzić zawsze w następujących przypadkach:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy
 • po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku

Powyższy obowiązek dotyczy każdego stanowiska pracy, również takiego, na którym pozornie nie występują zagrożenia np.: na stanowisku administracyjno-biurowym.

Niewykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego jest naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, zagrożone karą grzywny.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego przynosi pracodawcy następujące korzyści:

 • spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych
 • wiedzę dotyczącą występujących zagrożeń oraz czy zastosowane środki ochronne są wystarczające
 • umiejętne zarządzenie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
 • ulgi po wprowadzeniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej
 • zwiększenie motywacji i wydajności pracowników, ograniczenie absencji i kosztów ubezpieczeniowych
 • lepsza pozycja przy ewentualnych procesach sądowych

Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również inne usługi, na przykład - stała obsługa BHP Warszawa, w ramach której zapewniamy kompleksową opiekę z zakresu bezpieczństwa i higieny pracy, w tym między innymi:

 • szkolenia BHP w Warszawie
 • sporządzenie ocen ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie audytów BHP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania