Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art.  3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

 • pracownik służby bhp
 • przedstawiciel pracowników

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.
W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

 • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy
 • przedstawiciel pracowników

Czynności wykonywane przez Naszych Ekspertów:

 • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku
 • udokumentowanie wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku
 • określenie przyczyn wypadku
 • sporządzenie protokołu powypadkowego
 • wypełnienie karty wypadku
 • opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS
 • przygotowanie wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS

Naszą ofertę adresujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej usługi - obsługa BHP Warszawa, w ramach której zapewniamy kompleksowe wsparcie BHP, w tym również w zakresie usług szkoleniowych - szkolenia BHP w Warszawie.

Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania