Firma BHP EXPERT jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy szkolenia BHP w Warszawie, ale również na terenie całego kraju. Kursy realizujemy zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi instruktorzy do każdego kursu podchodzą indywidualnie. Identyfikując potrzeby szkoleniowe precyzyjnie opracowują program szkoleń BHP oraz trafnie dobierają wyposażenie dydaktyczne tak, aby przekazać pracownikom niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Oferta specjalna - szkolenie okresowe w formule GRY BHP. 

Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie szkoleń e-learningowych BHP - szkolenie okresowe BHP (e-learning BHP) przygotowane w formule gry dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Nasza propozycja zawiera zupełnie nowe podejście do przekazu treści z obszaru BHP, dzięki czemu takie szkolenie e-learningowe BHP jest bardziej przystępne dla pracownika, a co za tym idzie jest osiągnięty główny cel szkoleniowy - przyswojenie wiedzy i umiejętności z obszaru BHP. 

Szkolenie BHP

Dla nas ważne jest  nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim to, aby przekazana wiedza została przyswojona przez uczestników szkolenia. Będzie to miało odzwierciedlenie w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Osiągamy to poprzez precyzyjny dobór form szkolenia BHP dla osób dorosłych. Przygotowujemy indywidualny program kursów biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności i doświadczenie szkolonych pracowników. Nasze szkolenie BHP w Warszawie prowadzone jest tak, aby uczestnik miał wpływ na jego przebieg – rozszerzane są tematy interesujące daną grupę pracowników. Jest wzbogacone wieloma przykładami. Możliwość wyrażania swoich uwag, opinii sprawia natomiast, że kursy są interesujące i angażujące.

Zgodnie z art. 237(3). § 2 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawcy proponujemy Państwu wykonanie szkoleń wstępnych i okresowych:

 • Wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny) dla nowych pracowników,
 • Okresowe szkolenia BHP dla:
  • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) każdemu:

 • nowo zatrudnionemu pracownikowi
 • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:

 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
  • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
  • pracownicy służby bhp
  • inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia - nie rzadziej niż raz w roku
 • szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych - nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zachęcamy do skorzystania z usługi w ramach której zapewniamy kompleksowe wsparcie BHP - obsługa BHP Warszawa.

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania