Firma BHP EXPERT działa w branży BHP pomagając przedsiębiorcom w realizacji obowiązków nałożonych przez Prawo Pracy. Każdy właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Zdrowie, a niekiedy nawet jego życie zależy od rzetelnego i wnikliwego spojrzenia na warunki BHP, które panują w zakładzie pracy. W tej problematyce może być pomocna nasza firma, która proponuje pracodawcom usługę – obsługa BHP w Warszawie. Kierowana jest ona do każdego przedsiębiorcy poszukującego rzetelnego partnera wspierającego przedsiębiorcę swoją wiedzą i doświadczeniem, a także czuwającego nad prawidłową realizacją obowiązków z zakresu BHP.

Kompleksowa Obsługa BHP

Wśród firm BHP wyróżnia nas między innymi nowatorskie spojrzenie na tematykę BHP oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań pracodawców, a także kadry kierowniczej i pracowników. Nasza oferta – obsługa BHP w Warszawie – adresowana jest nie tylko do firm mających siedzibę w Warszawie, ale również do firm mających oddziały rozlokowane na terenie całej Polski. Zaufało nam wiele przedsiębiorstw. Wśród firm, które korzystają z naszej oferty – obsługa BHP – są między innymi biura rachunkowe, wydawnictwa, a także zakłady produkcyjne.

Zgodnie z art. 237(11) Kodeksu Pracy Pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę BHP, która będzie sprawowała nadzór BHP w tym pełniła funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym zakresie Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP naszym specjalistom (opieka BHP) - jako firmie działąjacej na zasadach outsoucingu.

Nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy (nadzór bhp), stanowi dogodne rozwiązanie  zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu czasu  i zminimalizowaniu kosztów pracodawcy.

W ramach stałej obsługi BHP zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP dla nowozatrudnionego pracownika
 2. Organizowanie i przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP
 3. Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 4. Wykonywanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
 5. Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu BHP wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 6. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Udział w opracowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów pracy m.in.:
  - zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia  roboczego, środków czystości i napojów
  - ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP
 8. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 9. Prowadzenie postępowań powypadkowych:
  - ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  - sporządzenie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy
  - sporządzenie karty wypadku w drodze do i z pracy
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych
 11. Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie  choroby
 12. Uczestniczenie w pracach komisji BHP.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Aby otrzymać szczegółową ofertę nadzoru BHP (opieki BHP) państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania