Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oferujemy Państwu następujące usługi:

 • obsługa firm z zakresu BHP oraz Ochrony PPOŻ:
  • stała współpraca zapewniająca wykonanie kompleksowych usług z zakresu BHP i PPOŻ.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz Ochrony PPOŻ.
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • wykonywanie kontroli (audytów) w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy
 • udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną
 • merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
 • opiniowanie oraz sporządzanie szczegółowych instrukcji bhp na stanowiskach pracy oraz instrukcji ogólnych dotyczących BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania