Zgodnie z art. 2 §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z 1997r z późn. zm.) do zakresu działań służby BHP należy przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt BHP oferowany przez firmę BHP EXPERT ma na celu zweryfikowanie czy w kontrolowanym przedsiębiorstwie są spełnione przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas audytu BHP sprawdzamy:

  • regulamin pracy
  • realizację wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP pracowników
  • poprawność wystawianych skierowań na badania lekarskie oraz aktualność badań
  • realizację oraz poprawność wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego, a także oświadczenia o zapoznaniu się z nimi pracowników
  • gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą
  • obiekty i pomieszczenia, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
  • stanowiska i procesy pracy w tym: wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych, instrukcje BHP
  • maszyny i urządzenia techniczne (czy posiadają certyfikat CE lub są dostosowane do minimalnych wymagań)
  • sposób składowania i magazynowania materiałów
  • organizację komunikacji wewnątrzzakładowej: drogi i przejścia komunikacyjne, środki transportu, ręczne prace transportowe.

Po przeprowadzonym audycie BHP przedstawiamy pisemny raport zawierający opis stanu faktycznego z zakresu BHP w kontrolowanym przedsiębiorstwie wraz z zaleceniami pokontrolnymi, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy.  

Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy skorzystać z formularza zapytania znajdującego się po prawej stronie.

Zachęcamy do nawiązania z firmą BHP EXPERT stałej współpracy (Obsługa BHP), w ramach której zapewniamy Państwu przeprowadzanie okresowych audytów BHP, a także przeglądów wycinkowych (w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów).

Zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania