Pracodawca (zgodnie z Art. 2373 Kodeksu Pracy) jest obowiązany prowadzić szkolenia z zakresu BHP wszystkim nowozatrudnionym pracownikom (wstępne szkolenie BHP) oraz prowadzić okresowe szkolenia z tego zakresu.

Czy powyższy przepis dotyczy również osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracy (np. zleceniobiorców)?

Powyższy przepis nie odnosi się do osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Można więc twierdzić, że nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń BHP dla zleceniobiorców.

W art. 304.§ 1. Kodeksu Pracy czytamy jednak, że pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zapisem, a także biorąc pod uwagę fakt, że osoba wykonująca zlecenie na rzecz zleceniodawcy może być narażona na podobne zagrożenia jak osoba zatrudniona na umowę o pracę, wydaje się zasadnym przeprowadzenie szkolenia BHP również osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. Decyzja oczywiście należy do pracodawcy.

Jeżeli zleceniodawca nie będzie prowadził szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na innej podstawie niż umową o pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)powinien przynajmniej zapoznać te osoby między innymi z przepisami i zasadami BHP, zagrożeniami występującymi przy wykonaniu zlecenia, zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia, zasad udzielania pierwszej pomocy, z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, instrukcjami stanowiskowymi BHP.

PAMIĘTAJ: W przypadku powstania wypadku przy pracy osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, zleceniodawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową (karta wypadku przy pracy). 

Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.