Pracodawca zgodnie z art. 207. § 1. Kodeksu pracy ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Jest on obowiązany zapewnić pracownikom (art. 207. § 2. Kodeksu pracy), ale również osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304.  § 1. Kodeksu pracy), bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jak wynika z powyższych artykułów (art. 207. § 2. oraz art. 207. § 2. Kodeksu pracy), osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę oraz osobom zatrudnionym na umowę o pracę należy zapewnić te same – bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Przykładem może być wyposażenie zakładu pracy w urządzenie np. pilarkę do drzewa. Maszyna taka musi spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ze zm.) niezależnie od tego czy będzie obsługiwana przez pracownika czy też osobę zatrudnioną na innej podstawie niż umowa o pracę.

Dodatkowo pracodawca jest obowiązany zapewnić każdemu obsługującemu takie urządzenie odpowiednie środki ochrony indywidualnej (m.in. ochronniki słuchu, okulary ochronne), niezależnie od tego czy jest to pracownik czy też osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Co do przeszkolenia z zakresu BHP, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę – jest to obowiązek pracodawcy, aby przeszkolić pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. W przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, swoje stanowisko przedstawił Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE), który stwierdził, że pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę, aby poddał się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Przy czym jest to decyzja pracodawcy, który oceniając, że zagrożenia związane z pracą są na tyle duże, może podjąć decyzję, że przeszkolenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie jest niezbędne.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.