Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości dane dotyczące wypadków przy pracy w okresie I – III kwartał 2016 r.

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy (zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku) wyniosła ogółem 55730 osób, co stanowi wzrost o 0,9 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Z czego:

  • 55291 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 1,1% więcej niż w roku 2015),
  • 307 osób - wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (co stanowi spadek o 10,0% w porównaniu z ubiegłym rokiem),
  • 132 osoby uległy wypadkom śmiertelnym (o 34,3% mniej niż w roku 2015).

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (59,7%).

Poszkodowani głównie doznawali urazów kończyn górnych (43,3%), kończyn dolnych (co stanowi 34,8% wszystkich wypadków), a także głowy (9,7%).

Z czynności jakie wykonywali pracownicy w chwili wypadku na uwagę zasługują: poruszanie się, operowanie przedmiotami, transport ręczny oraz prace narzędziami ręcznymi.

Co trzeci wypadek przy pracy powstał podczas poruszania się (dokładnie - 35,6% wszystkich wypadków), 16,7% wypadków przy pracy zaistniała przy operowaniu przedmiotami, 14,9% wypadków przy pracy wystąpiła podczas transportu ręcznego, a 12,3% wypadków – przy pracach narzędziami ręcznymi.

Najwięcej wypadków powstało podczas zderzeniu z/uderzeniu w nieruchomy obiekt (tj. 26,0%), co piąty wypadek wydarzył się podczas zderzenia z/uderzenia w obiekt w ruchu (dokładnie 20,5%). Trzecim pod względem częstotliwości powstania były wydarzenia powstałe w wyniku kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (17,9%). 12,8 % wszystkich wypadków wystąpiło na skutek obciążenia psychicznego lub fizycznego, natomiast w przypadku 10,0% - były to inne wydarzenia.

 


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania