W Kodeksie Pracy są określone prawa pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą powstrzymania się od wykonywanej pracy oraz oddalenia się z miejsca zagrożenia.

W paragrafie 1 art. 210 kodeksu pracy wskazano w jakich przypadkach pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywanej pracy.

Muszą wystąpić łącznie dwie przesłanki:

  • gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
  • stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom

Dodatkowo zgodnie z paragrafem 2 art. 210 kodeksu pracy, jeżeli powstrzymanie się od wykonywanej pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia.

Ważne:

Powstrzymanie się od wykonywanej pracy oraz oddalenie się z miejsca zagrożenia nie stanowi naruszenia obowiązku świadczenia pracy tylko wtedy, gdy pracownik zawiadomił o tym niezwłocznie przełożonego.

Za czas powstrzymania się od wykonywanej pracy w przypadkach wymienionych w art. 210 § 1. i 2 kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Przykładem sytuacji w jakiej pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy może być praca w głębokim wykopie, który został w nieodpowiedni sposób zabezpieczony.

Pracownik powstrzymując się od pracy zawiadamia niezwłocznie swojego przełożonego, który ma obowiązek podjąć natychmiastowe działania mające na celu usunięcie zagrożenia.


Wyślij zapytanie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania