Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne to prace wyszczególnione w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r. nr 173, poz. 1034 ze zm.), a także prace określone w innych przepisach BHP lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji jako szczególnie niebezpieczne. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się również inne prace uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne, ze względu na zwiększone zagrożenie lub utrudnione warunki ich wykonywania.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należą:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych np. wybuchowych,
- prace na wysokości.

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w tym zapewnić:

a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

b) odpowiednie środki zabezpieczające,

c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.