Pracodawca jest zobowiązany udzielać pracownikowi płatnego urlopu wypoczynkowego w ustalonym wymiarze i terminie.

 Zgodnie Art. 66. 2. Konstytucji RP pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Prawo dotyczące corocznych płatnych urlopów zostało sprecyzowane w przepisach o urlopach wypoczynkowych (art. 152-173 Kodeksu pracy).

W określonych sytuacjach może dojść do przesunięcia terminu urlopu. Przesunięcie te może nastąpić na wniosek pracownika (umotywowanymi ważnymi przyczynami), jak również przez pracodawcę (z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy).

Pracownik, który prosi o zmianę terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego, jest obowiązany podać ważne przyczyny, które uniemożliwiają mu wykorzystanie urlopu zgodnie z przeznaczeniem. Może to być na przykład choroba członka rodziny, która uniemożliwia wykorzystanie urlopu wspólnie z rodziną, czy też odwołanie wyjazdu przez biuro turystyczne.

Wniosek pracownika nie jest wiążący dla pracodawcy. Podczas oceny wniosku może stwierdzić, iż przyczyna nie była ważna i nie uwzględnić wniosku pracownika.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa przesunięcia urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy. Decyzję w tym przypadku podejmuje samodzielnie pracodawca, a pracownik który się z taką decyzją nie zgadza może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Pracodawca może przesunąć urlop z przyczyn leżących po jego stronie tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione "szczególnymi potrzebami pracodawcy", a nieobecność w tym terminie pracownika mogłaby spowodować "poważne zakłócenia w toku pracy". Do przyczyn takich można zaliczyć wykrycie (już po sporządzeniu planów urlopów) poważnej awarii linii technologicznej, którą należy niezwłocznie naprawić.

Tak jak w przypadku odwołania, tak i w przypadku przesunięcia terminu urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy, obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie części kosztów poniesionych przez pracownika. Mogą to być na przykład koszty poniesione na rezerwację hotelu.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.