Pracodawca, w zakładzie którego doszło do wypadku przy pracy jest zobowiązany podjąć szereg czynności w związku z zaistniałym zdarzeniem.

Należą do nich między innymi:

- podjęcie działań w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożenia

- zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- zabezpieczenie miejsca wypadku

- powołanie zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku

- zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających powstaniu podobnych wypadków.

- niezwłocznie zawiadomienie państwowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy

Działania podejmowane do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744), to między innymi:

  • niedopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
  • zabezpieczenie maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane (m.in. niedopuszczenie do uruchomienia bez koniecznej potrzeby, zmiany ich położenia)
  • zabezpieczenie innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego przebieg

Badanie przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku.  Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy według wzoru, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298).

Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy niezwłocznie po jego sporządzeniu, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.