Na pracodawcy ciąży obowiązek przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie te powinno być wykonane w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaż ogólny wchodzi w skład wstępnego szkolenia BHP dla nowoprzyjętych pracowników.

W myśl § 10. 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służb BHP. Może go również wykonać pracodawca pełniący zadania służby BHP lub wyznaczony pracownik pełniący zadania tej służby, ewentualnie pracownik wyznaczony przez pracodawcę.

Wynika z tego, że instruktaż ogólny może wykonać każdy pracownik. W zasadzie można się z tym zgodzić, przy czym taka osoba powinna posiadać odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, aby prawidłowo przeprowadzić instruktaż.

Taka osoba zapoznaje pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Ustawie Kodeks Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownik otrzymuje kompletne informacje dotyczące zagrożeń wypadkowych oraz zdrowia, które występują w zakładzie pracy, a także informacje o podstawowych środkach zapobiegawczych.

Instruktor powinien również poruszyć tematykę dotyczącą zasad BHP związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

Jak można zauważyć, osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny nie może być przypadkowa. Jak pokazują statystyki wypadkowe, rzetelnie przeprowadzone szkolenia BHP mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, a nawet na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.

Osobą, która profesjonalnie i wzorcowo zrealizuje program instruktażu ogólnego jest specjalista ds. BHP. Oczywiście ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

 

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.