Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia szkoleń pracowników, a na pracowniku obowiązek uczestniczenia w szkoleniu oraz poddawania się egzaminom sprawdzającym.

O obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie BHP jest mowa w Art. 2373 Kodeksu Pracy.

Ustawodawca wprowadził zakaz dopuszczenia do pracy pracowników, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje te mogą otrzymać podczas wstępnego szkolenia BHP. tj. instruktażu ogólnego – przeprowadzanego zazwyczaj przez pracownika służb BHP oraz stanowiskowego – wykonywanego przez osobę kierującą pracownikami.

Zwolniono z ponownego przejścia przeszkolenia wstępnego z zakresu BHP jedynie pracownika zatrudnionego u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, który zawiera nową umowę o pracę.

Szkolenia okresowe natomiast dotyczą wszystkich pracowników. Wykonywane są zgodnie z programem opracowanym dla poszczególnej grupy zawodowej, cyklicznie co określony czas. Mogą być przeprowadzone w formie instruktażu, seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2004.180.1860 ze zm.) zostały określone szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP, zakres i sposób dokumentowania szkolenia, wymagania dotyczące programów szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko lub Firma: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości:

infolinia

infolinia

stacjonarny

infolinia

Dokumenty do pobrania

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.